80 suurt avaõhu mängu ja tegevust

  • Erinevad liikumismängud
  • Tasakaalu hoidmise mängud
  • Tegevused kõigile meeltele (kompamine, haistmine, kuulmine)
  • Muusikalised tegevused
  • Mängud mida saad mängida üksinda või koos teistega
  • Erinevad mõistatused