Ieejas maksa

 Pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma

  6€

 Bērniem- invalīdiem

  5€

 Bērniem līdz 2 gadiem

  bez maksas

Ieejas maksā iekļautas brīvdabas spēles un atrakcijas, labirinti, pieeja visai parka teritorijai

Piknika vieta (2stundas)
Piknika vieta zem jumta (2stundas)
1€ no cilvēka
1,50 no cilvēka 

Atlaides ieejas maksai grupām 

(Neattiecas uz skolēnu grupām)

Grupām- vairāk kā 10 personām- pieteikties pa tālr. 20383303

 ≥ 10 cilvēkiem* 5%
 ≥ 20 cilvēkiem*10 %
 ≥ 30 cilvēkiem*15 %
 ≥40 cilvēkiem*20% 

*Skolēnu grupu pavadošajiem skolotājiem- uz 10 bērniem- 1skolotājam ieeja bez maksas